slide-3.jpg

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Banketbakkerij De Kruyter van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij onsaanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Banketbakkerij De Kruyter, gevestigd aan de Thomas à Kempisstraat 23-A, 8021 BH Zwolle is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Banketbakkerij De Kruyter is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring.
Banketbakkerij De Kruyter stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens Banketbakkerij De Kruyter verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.
Banketbakkerij De Kruyter verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Banketbakkerij De Kruyter:

* om contact met u te kunnen opnemen om u informatie te sturen;
* voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;  voor het uitvoeren van de administratie
* Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Banketbakkerij De Kruyter te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Banketbakkerij De Kruyter, kunt u een e-mail onder vermelding van 'blokkering' sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Banketbakkerij De Kruyter, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Banketbakkerij De Kruyterverstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende privacywetgeving mag Banketbakkerij De Kruyter alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Banketbakkerij De Kruyter hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

*in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
*in verband met de gerechtvaardigde belangen van Banketbakkerij De Kruyter, waarbij Banketbakkerij De Kruyter erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

* het maken van studies, modellen en statistieken;
* de uitoefening en de verdediging van de rechten van Banketbakkerij De Kruyter bijvoorbeeld bij geschillen;
* het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Banketbakkerij De Kruyter door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die (NAAM ORGANSIATIE) daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en (Cookies).

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina's die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichte in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Banketbakkerij De Kruyter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vormvan onrechtmatige verwerking.
Banketbakkerij De Kruyter heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Banketbakkerij De Kruyter Banketbakkerij De Kruyter kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Banketbakkerij De Kruyter.|Banketbakkerij De Kruyter ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Banketbakkerij De Kruyter kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Banketbakkerij De Kruyter

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Banketbakkerij De Kruyter of indien Banketbakkerij De Kruyter bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Banketbakkerij De Kruyter uw privacybelang altijd laat meewegen.

Geen commercieel gebruik

Banketbakkerij De Kruyter zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Banketbakkerij De Kruyter kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websitesof delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Banketbakkerij De Kruyter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.|Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Banketbakkerij De Kruyter
Privacy
Thomas à Kempisstraat 23-A,
8021 BH Zwolle
Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een updatevan ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via . Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Inloggen bestaande klanten

Uw bestellijst

 x 

Winkelwagen is leeg

aardbeienkruyter